bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Pytania i odpowiedzi do postępowania. Dołączenie pliku pdf

Dostawa Leków

Przetarg nieograniczony: Dostawa leków

Wadium: Brak
Termin składania ofert: 05.03.2014 12:00 (Otwarcie 12:15)

------ Dokumenty ------

SIWZ Dostawa Leków - 25.02.2014
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 1(pdf)
Załącznik 2 (xls) - Uszczegółowienie
Załącznik 2 (pdf)
Załącznik 3 (pdf) - Wzór umowy
Załącznik 4 (pdf) - Oświadczenie
Załącznik 5 (pdf) - Wykaz stacji (lokalizacji)

-----------------------------Opublikował: Cezary Nowak
Publikacja dnia: 25.02.2014
Podpisał: Cezary Nowak
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 605