bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 17.02.2016 z powodu:
NIEAKTUALNE

Dostawa Leków

Przetarg nieograniczony: Dostawa leków

Wadium: Brak
Termin składania ofert: 05.03.2014 12:00 (Otwarcie 12:15)

------ Dokumenty ------

SIWZ Dostawa Leków - 25.02.2014
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 1(pdf)
Załącznik 2 (xls) - Uszczegółowienie
Załącznik 2 (pdf)
Załącznik 3 (pdf) - Wzór umowy
Załącznik 4 (pdf) - Oświadczenie
Załącznik 5 (pdf) - Wykaz stacji (lokalizacji)

-----------------------------

Pytania (1) wraz z odpowiedziami - 26.02.2014

Pytania (2) wraz z odpowiedziami - 27.02.2014
(zmiana terminu składania ofert na 07.03.2014 12:00)

Pytania (3) wraz z odpowiedziami - 28.02.2014

Pytania (4) wraz z odpowiedziami - 03.03.2014

------------------------------

Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu 02/ZP/2014 na "Dostawę Leków"

Ogłoszenie o wynikach - skan.pdfOpublikował: Cezary Nowak
Publikacja dnia: 12.03.2014
Podpisał: Cezary Nowak
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument oglądany razy: 4 045

Wersja do druku