bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ZM

STATUS I FORMA PRAWNA

Status i forma prawna


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe

w Sosnowcu

REGON:        271998066

NIP:               6442875419

KRS:             0000032984

RPWDL:      000000013467

Status: Osoba prawna.


Forma prawna: SPZOZ 

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638, z póżniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 roku, pozycja 2195 z późniejszymi zmianami).Opublikował: Paulina Ćwiląg
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Paulina Ćwiląg
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 460